För närvarande är CPAP (en maskin som skapar ett högre tryck i lungorna) den mest effektiva behandlingen av OSAS, särskilt i de svåraste fallen. Trots effektiviteten klagar många patienter på besvär som obehag från ansiktsmasken, ljudnivån, skrymmande utrustning eller kravet på strömförsörjning. Av dessa skäl avbryter cirka hälften av alla patienter behandlingen inom ett år.

naśtent är en innovativ lösning som skapar en fri luftström genom de övre luftvägarna. Hjälpmedlet rekommenderas särskilt för personer som har avbrutit sin CPAP-behandling eller som letar efter ett alternativ.

Den låga vikten och den enkla användningen gör naśtent till en praktisk lösning som inte kräver strömförsörjning och som därför är lätt att transportera. Den kan därför användas i många olika situationer, t.ex. på affärsresor eller under semestern.
  nastent MRA* CPAP**
  nastent™ PPC OAM
Indikationer

Snarkning, lätt till medelsvår OSAS

Snarkning, lätt till medelsvår OSAS (svår OSAS efter vägran eller intolerans för CPAP-terapi)

Snarkning, medelsvår till svår OSAS

Kräver ingen strömförsörjning
Lätt
Tyst och diskret (nästan osynlig)
Det går att prata
Kan kasseras direkt
Kräver inte upprepad kontroll
Underlättar samlivet
Kräver inte specialtillverkad produkt

* : Mandibular Repositioner Appliance (mandibelframdragande bettskena)
** : Continuous Positive Airway - Pressure (övertrycksandning)