I Europa snarkar ca 25 % av alla människor varje natt och varannan person uppger att de lever ihop med en snarkande person.
Men snarkning kan vara allvarligt. Förutom att det förstör nattsömnen för dessa personer (två av tre snarkare uppger att de ofta är trötta och på dåligt humör), orsakas snarkning ofta av sömnapné. Sömnapné ökar risken för cancer med fem gånger och ökar även avsevärt risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
Även om det finns många lösningar på problemet verkar ingen tillräckligt bra för många snarkare, eftersom de struntar i behandling trots obehag, hälsofaror och negativa effekter på sällskapslivet. I det sammanhanget kan naśtent ses som framtidens lösning.

...till sömnapné (OSAS)

Vad är obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS)?

  • Yttringar
  • Orsaker
  • Identifikation
  • Komplikationer

Så påverkas man av OSAS

OSAS (obstruktivt sömnapnésyndrom) utgör den största andelen av andningsproblem under sömn.

Högljudda snarkningar och apné under sömn är typiska symptom. På grund av detta sover patienten dåligt och känner trötthet på dagen vilket leder till koncentrationssvårigheter.

Det gör även att man återhämtar sig långsammare från trötthet och det autonoma nervsystemet påverkas.

Orsaker till OSAS

OSAS uppstår när en muskel i oropharynx-området (mjuka gommen och tungan) slappnar av och sjunker ned vilket orsakar blockering av andningsvägarna under sömn. Personer med fetma och äldre personer löper större risk att drabbas av OSAS.Även om luftvägarna inte är helt blockerade vibrerar den avsmalnade luftvägen och orsakar ljud (snarkningar). En patient diagnostiseras med OSAS om andningen upphör under 10 sekunder eller längre, eller om hypopné med låg syrenivå uppstår fem gånger eller mer under en timme. Hypopné: En period på minst 10 sekunder då andningen minskar med 50 % eller mer .

Svårt att upptäcka för patienten

Bara 15 % av de fransmän som lider av OSAS diagnostiseras.

Eftersom OSAS inträffar under sömn är det svårt för patienten att själv upptäcka det, och problemet kommer troligtvis först att upptäckas av någon annan.

Symptom på OSAS är nedstämdhet, irritation, upprepad urinering under natten, högt blodtryck samt dåsighet. Oftast vet inte patienterna vilken medicinsk avdelning de ska uppsöka för vård.

OSAS och komplikationer

Många patienter med OSAS lider även av högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdomar och/eller hjärnblödningar som kan vara orsakade av OSAS. Men även om OSAS kan orsaka dessa livsstilsrelaterade sjukdomar finns det en risk att de inte upptäcks eftersom OSAS inte ger några uppenbara symptom.

I synnerhet gäller det fetma som är ömsesidigt relaterat till OSAS. Om en överviktig patient klagar på en livsstilsrelaterad sjukdom måste man noga kontrollera om sjukdomen orsakas av OSAS. På senare år har sambandet mellan OSAS och livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärnblödningar och hjärtsjukdomar uppmärksammats. Apné kan minska syresättningen av blodet och öka pulsen under sömn. Detta innebär en påfrestning på patientens kropp och det har bekräftats att om patienten inte får hjälp ökar sannolikheten för hjärtsjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt med 20 % inom ett par år*, och risken för uppkomst av hjärtsvikt är 2,4 gånger högre jämfört med hos en frisk person. 

Dessutom orsakar en minskad syresättning av blodet och upprepade uppvaknanden att det sympatiska nervsystemet stimuleras, vilket leder till högt blodtryck. Andelen OSAS-patienter med högt blodtryck sägs vara mellan 1,4 och 2,9 gånger vanligare  än hos friska personer. Samband med psykologiska problem som nedstämdhet har också rapporterats, och även samband med andra sjukdomar bör undersökas.