Seven Dreamers Laboratories var redan verksamma inom det kardiovaskulära området när man 2007 började titta på sömnstörningar, som är en av orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar. Behandlingarna var på den tiden både invasiva och begränsande.

Utmaningen för Seven Dreamers var att utveckla ett hjälpmedel som var enkelt att använda, och samtidigt lätt och effektivt.
  • Behandling
  • Evolution
  • Utveckling
  • Forskning
  • Kvalitet

Stora framsteg inom behandling mot snarkning

 Det finns många skäl till att vårt team av ingenjörer och läkare har ansträngt sig för att hitta en lämplig lösning på problem med snarkning och sömnapné, bland annat för att dessa leder till många vanliga obehag och hälsoproblem, och dessutom är orsaken till många trafikolyckor.

Behandling med CPAP (en maskin som skapar ett högre tryck i lungorna) fanns redan, men andelen personer som fortsatte behandlingen var låg.
Än idag är det många som inte känner till OSAS, snarkning och liknande störningar. Vi ville därför bidra med en ny behandling mot OSAS. 

Seven Dreamers har strävat efter att utveckla ett hjälpmedel som kan hjälpa människor att övervinna dessa problem och på så sätt få ett bättre liv. Konceptet naśtent föddes.

Än idag är det många som inte känner till OSAS, snarkning och liknande störningar. Vi ville därför bidra med en ny behandling mot OSAS. 

Seven Dreamers har strävat efter att utveckla ett hjälpmedel som kan hjälpa människor att övervinna dessa problem och på så sätt få ett bättre liv. Konceptet naśtent™ föddes.

Utveckling av konceptet

Seven Dreamers utforskade olika möjligheter i samarbete med universitet, läkare och vårdpersonal. 

Efter flera månaders forskning verkade för första gången en nasal behandling vara den bästa lösningen. Detta var grundidén till naśtent. Med tiden föddes många prototyper. 

En tidig prototyp hade formen av ett rörformat galler som utvidgade näsborren och döptes till ”edamame” (grön sojaböna) på grund av sin speciella form. Prototyperna tillverkades av olika material (metall, plast, gummi, etc.) och testades av erkända öron-näsa-halsspecialister. Den första prototypen bestod av ett metallnät och var effektiv, men verkade obekväm och kunde orsaka näsblödningar. 

Efter många tester valde forskarna till slut att använda elastiskt och mjukt silikongummi. Sedan kom problemet med att fästa och sköta hjälpmedlet. Utvecklingen av fästsystemet har tagit tid och har lett till många innovationer och patent eftersom naśtent måste sitta säkert under sömn utan att orsaka smärta eller obehag.

Sju år av utveckling

Steriliseringen av naśtent var ett annat oväntat problem; teamen upptäckte att vissa steriliseringsmetoder gav hjälpmedlet en obehaglig lukt. Därför övergavs sterilisering med gammastrålar som är en vanlig metod inom den medicinska sektorn. Man behövde då hitta en alternativ lösning. Till slut var det sterilisering med ånga under högt tryck som löste problemet.

Utformningen av prototyper och kliniska tester tog till slut sju år av utveckling och hårt arbete. Resultatet blev det första intranasala medicinska hjälpmedlet mot snarkning och sömnapné: naśtent™ classic. Med anledning av effektiviteten och patientnöjdheten fortsätter vi utvecklingen av naśtent för att öka både den terapeutiska effekten och patienternas välbefinnande.

Läkemedel och utveckling

Eftersom naśtent är en betydande innovation var det avgörande att demonstrera effektiviteten och frånvaron av oönskade effekter. Då alla prototyper inte kan testas i stor skala, har vi med hjälp av våra läkare och experter testat dem i egen regi. De mest framgångsrika prototyperna utsattes för omfattande medicinska studier, vilka gav upphov till naśtentclassic. Ytterligare naśtent-produkter är under utveckling för att täcka in ännu större terapeutiska områden. Tveka inte att följa utvecklingen.

Kvalitetsavdelning

För att uppfylla gällande lagar och regelverk har naśtent genomgått omfattande tester för att säkerställa säkerhet och effektivitet. Vi kontrollerar hela produktionskedjan samt de komponenter som ingår i den. De dagliga kontrollerna omfattar även alla leverantörer av råmaterial. naśtent har genomgått de stränga kontroller som krävs för att vi ska kunna marknadsföra produkten i många länder i Europa och Asien. Varje gång vi etablerar oss på en ny marknad bekostar vi kliniska studier för att demonstrera produktens säkerhet och effektivitet.